Als u een product wilt verkopen, is het belangrijk dat u uw doelgroep kent. Bij een website is het niet anders. Teksten dienen de doelgroep aan te spreken, afbeeldingen moeten kloppen, kortom ‘het gevoel’ moet bij de doelgroep aansluiten.

Wat doen mijn concurrenten?
Een aantal belangrijke vragen, voordat u uw website gaat opzetten.

  • wat doen uw concurrenten op internet?
  • wat spreekt u aan?
  • en wat juist niet?
Best handig om hier een lijstje van te maken. Dit maakt de later te nemen beslissingen veel gemakkelijker. U heeft immers al wat houvast. Het is lastig om uw eigen gevoelens los te laten tijdens dit proces. U moet immers voor de bezoeker denken en dat is nogal moeilijk.